Jāņi Lejas Gauriņos ap 1957 gadu, [195-],
Ķeipenes pagasts
Kastrānē ap 1957. gadu, [195-],
Ķeipenes pagasts
Kārlis Druvmalis, 1925-05-07,
Cēsu pilsēta