Zaņas skola, 2010-11-07,
Zaņas pagasts
Zaņas skolas saimniecības ēka, 2010-11-07,
Zaņas pagasts
Liepāja. Neatpazītas jaunietes, 1925-06-27,
Liepāja