Īles muiža, 2010-10-03,
Īles pagasts
Gaiķu pagasts. "Briežgravu" mājas, 2013-11-10,
Gaiķu pagasts
Gaiķu pagasts. "Briežgravu" mājas, 2013-11-10,
Gaiķu pagasts
Gaiķu pagasts. "Briežgravu" mājas, 2013-11-10,
Gaiķu pagasts
Gaiķu pagasts. "Dzīvkalnu" mājas, 2015-02-14,
Gaiķu pagasts
Gaiķu pagasts. "Dzīvkalnu" mājas, 2015-02-14,
Gaiķu pagasts
Gaiķu pagasts. "Dzīvkalnu" mājas, 2015-02-14,
Gaiķu pagasts
Degoles pagasts. Mājas "Muižnieki", 2012-11-11,
Degoles pagasts
Degoles pagasts. Mājas "Muižnieki", 2012-11-11,
Degoles pagasts
Degoles pagasts. Mājas "Muižnieki", 2008-06-03,
Degoles pagasts
Degoles pagasts. Mājas "Muižnieki", 2012-11-11,
Degoles pagasts
Degoles pagasts. Mājas "Muižnieki", 2008-06-03,
Degoles pagasts
Degoles pagasts. Mājas "Muižnieki", 2008-06-03,
Degoles pagasts
Degoles pagasts. Mājas "Muižnieki", 2012-11-11,
Degoles pagasts
Striķu muiža, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts
Striķu muiža, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts
Striķu muižas pagraba telpa, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts
Striķu muižas saimniecības ēkas, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts