Jaunsvirlaukas muiža, 2003,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas muiža, 2003,
Jaunsvirlaukas pagasts
Sesiles muižas dzīvojamā ēka, 2011-05-01,
Novadnieku pagasts
Valdeķu muižas dzīvojamā ēka, 2011-08-14,
Kandavas pagasts
Valdeķu muižas dzīvojamā ēka, 2011-08-14,
Kandavas pagasts
Valdeķu muižas saimniecības ēkas, 2011-08-14,
Kandavas pagasts
Valdeķu muižas saimniecības ēkas, 2011-08-14,
Kandavas pagasts
Valdeķu muižas saimniecības ēkas, 2011-08-14,
Kandavas pagasts
Valdeķu muižas saimniecības ēkas, 2011-08-14,
Kandavas pagasts
Valdeķu muižas saimniecības ēkas, 2011-08-14,
Kandavas pagasts
Valdeķu muižas saimniecības ēkas, 2011-08-14,
Kandavas pagasts
Mūra tilts pār Abavu Kandavā, 2011-08-14,
Kandavas pilsēta
Annenieku pagasts. Piemiņas vieta "Kambaros", 2011-07-13,
Annenieku pagasts
Annenieku pagasts. Piemiņas vieta "Kambaros", 2011-07-13,
Annenieku pagasts
Lielsatiķu baronu kapenes, 2007-05-06,
Gaiķu pagasts
Ulmales - Labraga ev. lut. baznīca, 2009-11-29,
Jūrkalnes pagasts
Ulmales - Labraga ev. lut. baznīca, 2009-11-29,
Jūrkalnes pagasts
Īles muiža, 2010-10-03,
Īles pagasts