Valtenberģu muiža, [192-],
Mazsalacas pilsēta
Ludza. Skats uz viduslaiku pils drupām, [193-],
Ludzas pilsēta
Ķirbižu muižas pils, 1984-10,
Viļķenes pagasts
Ķirbižu muižas pils, 1984-10,
Viļķenes pagasts
Ķirbižu muižas pils, 1984-10,
Viļķenes pagasts
Dakstu biedrības nams, 1981-06,
Ēveles pagasts
Piksāru krogs, 1981-05,
Naukšēnu pagasts
Rubenes luterāņu baznīca, 1980-04,
Kocēnu pagasts
Rubenes luterāņu baznīca, 1980-04,
Kocēnu pagasts
Rubenes luterāņu baznīca. Tornis, 1980-04,
Kocēnu pagasts
Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīca, 1979,
Rūjienas pilsēta
Kapliča Sprēstiņu kapos, 1984,
Dikļu pagasts
Staiceles luterāņu baznīca, 1981-01,
Staiceles pilsēta