Ādolfs un Rozālija Smeiļi, [197-],
Skrīveru novads
Rēzeknes maizes ceptuve, [195-],
Rēzekne
Ādolfs Smeilis, [195-],
Rēzekne
Ādolfs Smeilis, [195-],
Rēzekne
Ādolfs Smeilis pie Andrupenes veikala, [195-],
Andrupenes pagasts
Ādolfs un Rozālija Smeiļi, [195-],
Andrupenes pagasts
Ādolfs Smeilis, [195-],
Andrupenes pagasts
Ādolfs un Rozālija Smeiļi, [195-],
Andrupenes pagasts
Andrupenes maizes ceptuves strādnieki, [195-],
Andrupenes pagasts
Smeiļu ģimene, [19-],
Andrupenes pagasts
Rozālija Danovska, [19--],
Andrupenes pagasts