Rozālija Žeimote kāzu dienā, 1956,
Andrupenes pagasts
Ādolfs Smeilis, [194-],
Andrupenes pagasts
Astašovas skolas skolnieki, [194-],
Andrupenes pagasts
Astašovas skolas skolnieki, [194-],
Andrupenes pagasts
Ādolfs Smeilis, 1949,
Andrupenes pagasts
Ādolfs Smeilis, [195-],
Andrupenes pagasts
Rozālija Smeile (dzimusi Žeimote), 1958,
Andrupenes pagasts
Jānis Ļoļāns, [195-],
Andrupenes pagasts
Jānis Ļoļāns, [195-],
Andrupenes pagasts
Ļoļānu ģimene, [196-],
Mākoņkalna pagasts
Anele Ļoļāne (dzimusi Žeimote), [196-],
Mākoņkalna pagasts