Jelgavas pils, [197-],
Jelgava
Lipušku kalte, [198-],
Mākoņkalna pagasts
Ļoļānu ģimene, [195-],
Andrupenes pagasts
Vladislavs Ļoļāns, [195-],
Andrupenes pagasts
Vladislavs Ļoļāns, [195-],
Andrupenes pagasts
Jānis Ļoļāns, [196-],
Andrupenes pagasts
Anele Ļoļāne ar dēlu Vladislavu, [197-],
Andrupenes pagasts
Māja Dvarču ciemā, [197-],
Mākoņkalna pagasts
Rozālija Smeile (dzimusi Žeimote), [197-],
Mākoņkalna pagasts
Pilngadības svētki Mākoņkalnā, [197-],
Mākoņkalna pagasts
Žeimotu ģimene, [195-],
Andrupenes pagasts
Bārbala Žeimote un Vitālijs Ļoļāns, [197-],
Mākoņkalna pagasts
Bārbala Žeimote, [197-],
Mākoņkalna pagasts
Saldus pagasts. Mājas "Veģi", 1959,
Saldus pagasts