Nīkrāces pagasts. Ēvalds Gūtmanis, [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Ēvalds Gūtmanis, [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Rita un Velta Gūtmanes, [194-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Rita un Velta Gūtmanes, [194-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Velta un Rita Gūtmanes, [194-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Grupas portrets, 1956-07-15,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Rita Gūtmane, 1957-1958,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Rita Gūtmane, 1957-1958,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Alturpē", 1955,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Alturpē", 1955,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Klāvos", 1954-08,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Klāvos", 1954,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Klāvos", 1954,
Nīkrāces pagasts