Skrunda. Šoferu svētku dalībnieki, 1958-07-06,
Skrundas pilsēta
Nīkrāces pagasts. Grupas portrets, [195-],
Nīkrāces pagasts
Skrunda. Brūvere Rita ar bērniem, [196-],
Skrundas pilsēta
Skrunda. Brūvere Rita ar bērniem, [196-],
Skrundas pilsēta
Skrunda. Grāvele Austra ar bērniem, 1959,
Skrundas pilsēta
Skrunda. Grāvele Austra ar bērniem, 1959,
Skrundas pilsēta
Austra Gūtmane, [194-]
Austra Gūtmane, [194-]
Liepāja. Alberts Gūtmanis, [195-],
Liepāja
Liepāja. Kravas mašīna, [195-],
Liepāja
Liepāja. Grupas portrets, 1949-04-08,
Liepāja
Vaiņode. Emīlija Mozrima ar bērniem, [195-],
Vaiņodes pagasts