Nīkrāces pagasts. Grupas portrets, [195-],
Nīkrāces pagasts
Skrunda. Rita Brūvere slēpo, [195-],
Skrundas pilsēta
Nīkrāces pagasts. Mājas "Ceplenieki", [194-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Ceplenieki", [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāce, 2012,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Krūmi", 2012,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Krūmi", 2012,
Nīkrāces pagasts