Nezināma vīrieša portrets, [193-],
Cēsu pilsēta
Marta, 1922-01-18,
Rīga
Līduma līšana Dambīšos, 1940-10-10,
Kārķu pagasts
Viesības "Antonos", 1931,
Rēzeknes novads