Mīlīšu skolas 5. klase, [193-?],
Matīšu pagasts
Aumeisteru skolā, [193-?],
Grundzāles pagasts
Annulis, 1921-10-03