N. un K. Briči, 1936-12-19,
Rīga
Tēvs ar trīs meitām, 1916-02-27,
Rīga
Kautrīgā AM, 1924-05,
Valmiera
Kravas auto izgāž zemi sniegotā laukā, 1963-01,
Daugavpils novads