Talsu amatnieku biedrības valde, [193-],
Talsu pilsēta
Limbaži. Saviesīgās biedrības zāle, 1932-10-16,
Limbažu pilsēta
Liepājas Airētāju klubs, [190-],
Liepāja
Ūziņu Biedrības nams, [192-],
Zaļenieku pagasts
Sausnējas pagasta biedrības nams, [193-],
Sausnējas pagasts