Krustpils cukurfabrika, [193-],
Jēkabpils
Krustpils cukurfabrika, [193-],
Jēkabpils
Krustpils, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils. Fotokolāža, [190-],
Jēkabpils
Rīga. Fabrika, [191-?],
Rīga
Līvānu spirta dedzinātava, [191-],
Līvānu pilsēta