Pie virpošanas darba galda, 1931-05-06,
Rīga
Krāmera fabrikā, [193-],
Rīga