Krustpils ziemā, [193-],
Jēkabpils
Krustpils, [193-],
Jēkabpils
Grūbes papes fabrika, [192-],
Apes pagasts
Grūbes papes fabrika, [193-],
Apes pagasts
Grūbes papes fabrika, 1935,
Apes pagasts
Grūbes papes fabrika, 1936,
Apes pagasts
Krustpils cukurfabrika, [193-],
Jēkabpils