Trikāta. Dutkas muižas parks, [192-],
Trikātas pagasts
Ļaudona, [192-],
Ļaudonas pagasts
Ziedoņi (Bornsminde) Lielupes krastā, [19--?],
Rundāles pagasts
Sauka. Saukas ezers no Ormaņkalna, [19--?],
Saukas pagasts
Gulbene. Baltās pils parks, [194-?],
Gulbenes pilsēta
Talsi. Pilsētas dārzs sarmā, [193-?],
Talsu pilsēta
Mežotnes parka estrāde, 1942,
Mežotnes pagasts
Jumpravmuižas parks. Marmora sarkofāgs, [19--?],
Mežotnes pagasts
Sunākstes mācītājmuižas parks, 1917-1918,
Sunākstes pagasts
Vecauces muižas pils parks, [194-],
Auces pilsēta
Vecauces muižas pils, [193-?],
Auces pilsēta
Vecauces muižas pils parks, [194-],
Auces pilsēta