Slīteres bāka, [192-],
Dundagas pagasts
Liepāja. Raiņa parks, [193-],
Liepāja
Liepāja. Raiņa parks, [193-],
Liepāja
Daugavpils. Parks, [193-],
Daugavpils
Ēveles muižas parks, [192-?],
Ēveles pagasts
Balvi. Lāču dārzs, 2010,
Balvu pilsēta