Pedeles muižas magazīna-klēts, 1977,
Valkas pagasts
Dzērbenes muiža. Klēts, 1981,
Dzērbenes pagasts
Gatartas muiža. Klēts, 1981,
Drustu pagasts
Gatartas muiža. Klēts, 1981,
Drustu pagasts
Vecpiebalgas muižas klēts, 1980,
Inešu pagasts
Galgauskas muiža. Klēts, 1980,
Galgauskas pagasts
Vecpiebalgas muižas klēts, 1980,
Inešu pagasts
Litenes muižas klēts, [193-],
Litenes pagasts
Litenes muižas klēts, [193-],
Litenes pagasts
Tvaikonis Ventspils ostā, [19--],
Ventspils
Ventspils osta, [19--],
Ventspils