Ķempju luterāņu baznīca. Kancele, 2002,
Līgatnes pagasts
Piltenes luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Piltenes pilsēta
Lestenes luterāņu baznīca. Kancele, [193-?],
Lestenes pagasts
Augstkalnes luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Augstkalnes pagasts
Alojas luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Alojas pilsēta
Alojas luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Alojas pilsēta
Dzērbenes luterāņu baznīca. Kancele, 2004,
Dzērbenes pagasts
Līksnas katoļu baznīca. Kancele, 2010,
Līksnas pagasts
Līksnas katoļu baznīca. Kancele, 2010,
Līksnas pagasts
Līksnas katoļu baznīca. Sānu joms, 2010,
Līksnas pagasts
Neretas luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Neretas pagasts