Dievkalpojums Ērģemes baznīcā, [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģemes baznīcas altāris, [193-],
Ērģemes pagasts
Ērģemes baznīcas altāris, [193-],
Ērģemes pagasts
Cēsis. Sv.Jāņa baznīca, [193-],
Cēsu pilsēta
Apriķu luterāņu baznīca, [193-],
Lažas pagasts
Iesvētības Neretas baznīcā, 1943,
Neretas pagasts
Rīgas Doma kancele, [191-?],
Rīga