Ilūkstes luterāņu baznīca. Kancele, 2005,
Ilūkstes pilsēta
Jaunpiebalgas luterāņu baznīca. Kancele, 2005,
Jaunpiebalgas pagasts
Jaunpiebalgas luterāņu baznīca. Kancele, 2005,
Jaunpiebalgas pagasts
Kalupes katoļu baznīca. Kancele, 2009,
Kalupes pagasts