Kauguri. "Lejas Sūbru" mājas, 1932,
Kauguru pagasts
Kauguri. "Vagaļu" mājas, 1925,
Kauguru pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" mājas, 1932,
Vecpiebalgas pagasts
Lauku mājas "Grotūži" Veļķu pagastā, [193-?],
Vecpiebalgas pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas , 1928,
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas , 1928,
Kauguru pagasts
Vecpiebalga, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Skrunda. Aleja , 1931,
Skrundas pilsēta
Gulbene, [192-?],
Gulbenes pilsēta
Strenči. Māja Upes ielā 2, [192-?],
Strenču pilsēta
Kauguri. Kāzas "Mičkēnu" mājās , [1930?],
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas , [192-],
Kauguru pagasts
Strenču apkārtne, [192-?],
Strenču novads
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, 1939,
Kauguru pagasts