Mājvieta Pikuļu muižas teritorijā, 1935,
Skrundas pilsēta
Skrunda. Dzīvojamā māja, 1937,
Skrundas pilsēta
Skrunda. Dzīvojamā māja, 1937,
Skrundas pilsēta
Valmieras apkārtne. "Sausiņu" mājas, 1930,
Valmieras pagasts
Kuldīgā. Dzīvojamās ēkas dārzā, [193-?],
Kuldīgas pilsēta
Strenči. Rīgas iela, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči, [192-?],
Strenču pilsēta
Kuldīga. Velodroms, [190-],
Kuldīgas pilsēta
Strenči. Māja Miera ielā 8, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Vīrietis vada zirga pajūgu, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Rīgas iela, [192-?],
Strenču novads
Strenči. Stacijas iela, [192-?],
Strenču novads
Divas sievietes ar kazām pie koka mājas, [192-?],
Strenču pilsēta
Laidzes pagasts. Dzīvojamā māja, 1917,
Laidzes pagasts