Kuldīga. Vēsturiskā apbūve. Durvis, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kandavas pagasts. Ģimenes māja, 1933,
Kandavas pagasts
Kandava, [191-?],
Kandavas pilsēta
Kandava, [193-?],
Kandavas pilsēta
Tirza pie Lejasciema, [193-?],
Lejasciema pagasts
Sabile, [192-?],
Sabiles pilsēta
Gaujiena, 1936,
Gaujienas pagasts
Sabile. Dzīvojamā māja, [193-?],
Sabiles pilsēta
Opekalna luterāņu baznīca , [192-?],
Jaunlaicenes pagasts
Kuldīga. Vēsturiskā apbūve. Durvis, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskā apbūve. Durvis, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskā apbūve. Durvis, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Koka tilts pār Abavu pie Rendas, [193-],
Rendas pagasts
Vācu kolonistu saimniecība Planīcā, [19--?],
Kurmāles pagasts