Cēsu katoļu baznīca, 2010,
Cēsu pilsēta
Jaungulbenes luterāņu baznīca, 2010,
Jaungulbenes pagasts
Liepupes baznīca. Draudzes telpa, [193-?],
Liepupes pagasts
Liepupes luterāņu baznīcas interjers, [193-?],
Liepupes pagasts