Iesvētības Neretas baznīcā, 1943,
Neretas pagasts
Skujenes luterāņu baznīca. Ērģeles, [19--],
Skujenes pagasts
Grupa Jaunpiebalgas luterāņu baznīcā, 1933,
Jaunpiebalgas pagasts
Iesvētības Ēveles baznīcā, [193-?],
Ēveles pagasts