Kāzu ceremonija Ādažu baznīcā, 1936-09-08,
Ādažu novads
Kāzu ceremonija Ādažu baznīcā, 1936-09-08,
Ādažu novads
Usmas baznīcas interjers, [197-],
Rendas pagasts
Lestenes baznīca. Svēto skulptūras, [193-],
Lestenes pagasts
Aglonas bazilikas iekšskats, [19--],
Aglonas pagasts
Ambeļu katoļu baznīca. Altāris, [198-?],
Ambeļu pagasts
Dievkalpojums Ērģemes baznīcā, [193-],
Ērģemes pagasts