Liepnas luterāņu baznīca, [193-],
Liepnas pagasts
Sventes katoļu baznīca. Altāris, [197-],
Sventes pagasts
Sventes katoļu baznīca. Altāris, [197-],
Sventes pagasts
Dundagas luterāņu baznīca. Iekšskats, [192-],
Dundagas pagasts
Bunkas baznīca, [191-],
Bunkas pagasts
Ugāles luterāņu baznīca. Iekšskats, [193-],
Ugāles pagasts