Nīgrandes baznīcas gailis, [193-],
Nīgrandes pagasts
Kandavas baznīcas iekšiene, 1927,
Kandavas pilsēta
Limbaži, [192-],
Limbažu pilsēta