Jaunutēnu velnakmens, 2019-04-12,
Skaņkalnes pagasts
Īvānu Velnakmens, 2019-04-27,
Sarkaņu pagasts
Abavas Velnakmens, 2018-10-06,
Kandavas pagasts
Teterakmens (Rozbokas akmens), 2019-04-27,
Ļaudonas pagasts
Žākļu dižakmens, 2019-05-16,
Virešu pagasts
Skuju upurakmens, 2019-07-02,
Amatas pagasts
Bānūžu Velnakmens, 2019-07-02,
Taurenes pagasts
Mudurgas dižakmens, 2019-07-02,
Lēdurgas pagasts
Šķērveļa akmens, 2019-06-22,
Nīkrāces pagasts
Sudmalkalnu (Nīkrāces) akmens, 2019-06-22,
Nīkrāces pagasts
Silmaču akmens, 2019-05-16,
Mazsalacas pagasts
Komultēnu (Komulteņu) dižakmens, 2018-11-04,
Sakstagala pagasts
Vīndedžu dižakmens, 2019-05-17,
Pededzes pagasts
Plisūna dižakmens, 2019-08-01,
Istras pagasts
Meiru-Dzērvju akmens, 2019-08-30,
Galgauskas pagasts
Zīmes akmens, 2019-09-21,
Nīcas pagasts
Medņu (Ruduku) dižakmens, 2019-08-30,
Rugāju pagasts
Pāvilostas Lielais akmens, 2018,
Sakas pagasts