Birzgales pagasts. Ēka, 1915-10,
Birzgales pagasts
Lipšukalna skola, [192-?],
Trikātas pagasts
Dobele. Bērzes upe, [193-?],
Dobeles pagasts
Robežakmens Vadakstes parkā, [2000],
Vadakstes pagasts
Kārkliņa zemnieku saimniecība, [192-?],
Strenču novads
Cilvēki stāv aplokā pie govīm, [192-?],
Strenču novads
Jūdžakmens pie Kocēniem, 2000,
Kocēnu pagasts
Āžu muiža, 1931,
Dundagas pagasts
Daugava pie Pļaviņām, 1935,
Pļaviņu pilsēta
Kapsēdes lielais akmens, [193-],
Medzes pagasts