Smiltene. Akmens Jaunajā parkā, 2010,
Smiltenes pilsēta
Allažu Černausku akmens, [1925?],
Allažu pagasts
Gauja pie Siguldas, [191-],
Siguldas pagasts
Virešu pagasts. Žākļu dižakmens, [192-],
Virešu pagasts
Sakstagala pagasts. Ciskādi, 1953,
Sakstagala pagasts
Rēzeknes upe, [192-],
Rēzeknes novads
Ventspils jūrmala, [193-],
Ventspils
Amula, [193-],
Kandavas novads
Abavas Velnakmens, [195-],
Kandavas pagasts
Gans, ganu suns un govs, 1937,
Apes novads
Daugava pie Pļaviņām, 1931,
Pļaviņu pilsēta
Zelma Apsīte (dzimusi Ringa), [192-],
Alojas pagasts
Vaivodu ģimene pie Pārtovas ezera, 1938,
Kaunatas pagasts