Rozālija Žeimote kāzu dienā, 1956,
Andrupenes pagasts
Kāzas, [197-],
Sesavas pagasts
Kārlis un Lidija Sikteri kāzu dienā, 1932-05-16,
Cēsu pilsēta