Kāzas, [193-]
Kāzas, [193-?]
Jaunlaulātie, 1941-03
Tūjas pagasts. Kāzas , [193-],
Liepupes pagasts
Kāzu viesi Pāles Grunduļos, 1935,
Pāles pagasts
Katvari. Kāzinieki un kāzu viesi, [19--],
Katvaru pagasts
Iecava. Kāzas, [193-],
Iecavas novads
Jaunlaulātie, 1926-10-07
Kāzinieki, [193-],
Viļānu novads