Rumulas, 2000-05,
Zosēnu pagasts
Rīga. Māras dīķis, [190-?],
Rīga
Ģimene "Baltzemniekos", [1931?],
Ropažu novads