Studentu kāzas, 1930-11-08
Studenti , 1930-05-11
Studentu vienotņu eglīte, 1929-12-14,
Rīga
Studenti, 1930-11-10
Studentu kāzas, 1927-11-10
Studenti, 1928-01-01
Studentu kāzas, 1930-11-08