Students A. Ķīsis , 1927,
Rīga
Nezināma studenta portrets, 1939-09-02,
Rīga
Students J. Kurmis, 1932,
Rīga
Jauna vīrieša portrets, 1929,
Kuldīgas pilsēta