Studenti Skrīveros, 1930-05-04,
Skrīveru novads
Studenti, 1927-11-10,
Rīga
Studenti Mārtiņu vakarā, 1925-11-14,
Rīga
Studentu eglīte, 1937-12-04,
Rīga