Ēveles luterāņu baznīcas interjers, [192-?],
Ēveles pagasts
Dobeles luterāņu baznīcas iekšskats, [193-],
Dobeles pilsēta
Liepnas luterāņu baznīcas kancele, [193-?],
Liepnas pagasts
Augstkalnes luterāņu baznīca, 2010,
Augstkalnes pagasts
Augstkalnes luterāņu baznīca, 2010,
Augstkalnes pagasts