Liezēres luterāņu baznīca, [193-],
Liezēres pagasts
Lestenes luterāņu baznīca. Biktskamera, [193-?],
Lestenes pagasts